54 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

✅ Chuyên mục: Lớp 3, Tài Liệu Tiểu Học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 945.85 KB
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải

Đề thi học kì 1 môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC………. ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn: TOÁN 3

Câu 1:

a) Một số giảm đi 6 lần thì được 18. Vậy số đó là:

A. 3
B. 68
C. 108
D. 98

b) 45 giảm đi 9 lần thì được:

Xem thêm: 52 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 6
B. 54
C. 36
D. 405

Câu 2:

a) 20mm =….cm.

A. 2
B. 20
C. 200
D. 2000

b) 6kg =…..g

A. 6g
B. 600g
C. 6000g
D. 60g

Câu 3: Con gà nặng khoảng………..

a) 2kg
b) 20kg
c) 2g
d) 20g

Câu 4: Hình dưới đây đã khoanh tròn vào một phần mấy số ngôi sao?

a) \frac{1}{2}
b) \frac{1}{3}
c) \frac{1}{4}
d) \frac{3}{4}

Câu 4

Câu 5: Khối lập phương và khối hộp chữ nhật có gì giống nhau:

a) Đều có 6 mặt là hình chữ nhật, 8 đỉnh, 12 cạnh
b) Đều có 6 mặt là hình vuông, 8 đỉnh, 12 cạnh
c) Đều có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
d) Đều có 6 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh

Câu 6: Giá trị của biểu thức ( 78 + 62) : 5 là

a) 38
b) 48
c) 18
d) 28

Câu 7. Quan sát hình bên. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

a) Hình tròn tâm O có bán kính là OA, OB

b) Đường kính dài gấp 2 lần bán kính

c) I là trung điểm của đoạn thẳng MN

……

……

……

Câu 7

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) Bạn An chia đều 84 hạt giống cho 4 tổ để trồng cây. Số hạt giống mỗi tổ nhận được là ……….. hạt
b) Một hộp bánh có 12 cái bánh. 6 hộp bánh có……. cái bánh
c) Nam cùng mẹ chuẩn bị đặt bánh pizza cho buổi tiệc sinh nhật sắp đến của mình. Có 34 bạn đến dự tiệc sinh nhật Nam. Cứ 3 bạn thì ăn hết 1 cái bánh. Nam cần đặt ít nhất…… cái bánh cho buổi tiệc.

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (M2)

a) 428 + 357 b) 783 – 568 c) 253 x 3 d) 572 : 4
…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Câu 10: Một giá sách có hai ngăn. Ngăn trên có 76 quyển sách, số sách ngăn dưới gấp 2 lần số sách ở ngăn trên. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Câu 1: (1 điểm)

a) C

b) A

Câu 2: (1 điểm)

a) C

b) A

Câu 3: (0.5 điểm) a

Câu 4: (0.5 điểm) c

Câu 5: (0.5 điểm) c

Câu 6: (0.5 điểm) d

Câu 7: (1.5 điểm)

a) Đ

b) Đ

c) S

Câu 8: (1.5 điểm)

a) 21

b) 72

c) 12

Câu 9: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng ghi 0.5 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải

Số quyển sách ngăn dưới có là:

76 x 2 = 152 ( quyển sách)

Số quyển sách cả hai ngăn có là:

76 + 152 = 228 ( quyển sách)

Đáp số: 228 quyển sách

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng cơ bản

Tổng số
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Số học và phép tính Số câu 1   1 1 1   3 1
Số điểm 0.5   0.5 2 1   2 2
Câu số 4   6 9 1      
2. Đại lượng và số đo đại lượng Số câu 1   1       2  
Số điểm 1   0.5       1.5  
Câu số 2   3          
 

3. Yếu tố hình học

Số câu 1   1       2  
Số điểm 0.5   1.5       2.0  
Câu số 5   7          
 

4. Giải toán có lời văn

Số câu         1 1 1 1
Số điểm         1.5 1 1.5 1
Câu số         8 10    
 

Tổng cộng

Số câu 3   3 1 2 1 8 2
Số điểm 2   2.5 2 2.5 1 7 3

Đề thi học kì 1 môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Năng lực, phẩm chất Số câu, số điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000. Làm quen với số La Mã. Số câu 2 2 5 1 4 6
Số điểm 1 (mỗi câu 0,5 điểm) 1 (mỗi câu 0,5 điểm) 4 (điểm) 1 điểm 2 5
Giải bài toán bằng hai phép tính Số câu 1 1
Số điểm 1 1
Đại lượng và đo các đại lượng: Các đơn vị đo độ dài, đo nhiệt độ. Xem đồng hồ. Số câu 1 1 1 1
Số điểm 0,5 1 0,5 1
Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối hộp chữ nhật, khối lập phương Số câu 1 1
Số điểm 0,5 0,5
Tổng Số câu 3 2 7 1 1 6 8
Số điểm 1,5 1 6 0,5 1 3 7

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 có kết quả là:

A. 560
B. 550
C. 570
D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 quả cam vào 4 hộp. Lấy 3 hộp như thế có bao nhiêu quả cam?

A. 4 quả cam
B. 5 quả cam
C. 6 quả cam
D. 7 quả cam

Câu 3. Dựa vào tóm tắt sau, tìm số cây của tổ 2.

Câu 3

A. 40 cây
B. 16 cây
C. 24 cây
D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Câu 4

A. 3 đỉnh: A, B, C
B. 4 đỉnh A, B, C, D
C. 3 cạnh: AB, AD, CD
D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. 1 km = 100 m
B. 1 m = 10 dm
C. 3 cm = 30 mm
D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A có 30 học sinh chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

A. 5 học sinh
B. 6 học sinh
C. 7 học sinh
D. 8 học sinh

Câu 7. Số liền trước số 999 là

A. 990
B. 998
C. 1000
D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc

Câu 8

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214
b) 907 – 105
c) 127 x 7
d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 – x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính giá trị biểu thức

a) 425 – 34 – 102 – 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 – 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ. Hỏi cả hai thanh sắt dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ dùng học tập của Hoa

Câu 13

Mỗi sao thể hiện một đồ dùng.

Điền tên dụng cụ và các từ nhiều nhất hay ít nhất vào ô trống

– Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có nhiều nhất là: ….

– Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có ít nhất là: …

– Số bút sáp mà bạn Hoa có gấp … lần số bút chì của bạn Hoa.

Câu 14. Tìm số bị chia biết thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số chia bằng 4 và số dư là số nhỏ nhất có thể có.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
B C C B A B B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc

Câu 8

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 – 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 – x = 194

x = 742 – 194

x = 548

Câu 11. Tính giá trị biểu thức

a) 425 – 34 – 102 – 97

= 391 – 102 – 97

= 289 – 97

= 192

b) 136 × 5 – 168 + 184

= 680 – 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ dài thanh sắt màu xanh là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả hai thanh sắt dài là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ dùng học tập của Hoa

Câu 13

Điền tên dụng cụ và các từ nhiều nhất hay ít nhất vào ô trống

– Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có nhiều nhất là: bút sáp

– Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có ít nhất là: tẩy

– Số bút sáp mà bạn Hoa có là 12, số bút chì mà bạn Hoa có là 4.

Nên số bút sáp mà bạn Hoa có gấp 12 : 4 = lần số bút chì của bạn Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất có thể có là 1.

Số bị chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

Đề thi học kì 1 môn Toán 3 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Năng lực, phẩm chất Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000. Số câu 2 2 2 1 4 3
Số điểm 1 (mỗi câu 0,5 điểm) 1 (mỗi câu 0,5 điểm) 2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm) 1 điểm 2 3,5
Giải bài toán bằng hai phép tính Số câu 1 1
Số điểm 1 1
Đại lượng và đo các đại lượng: Các đơn vị đo độ dài, đo nhiệt độ. Xem đồng hồ. Số câu 1 1 1 2 1
Số điểm 0,5 0,5 1 1 1
Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối hộp chữ nhật, khối lập phương Số câu 1 1 1 1
Số điểm 0,5 1 0,5 1
Tổng Số câu 4 3 5 1 7 6
Số điểm 2 1,5 5,5 1 3,5 6,5

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

34mm + 16mm = ….cm

A. 50
B. 5
C. 500
D. 100

Câu 2. Số liền sau số 450 là:

A. 449
B. 451
C. 500
D. 405

Câu 3. Bác Tú đã làm việc được 8 giờ, mỗi giờ bác làm được 6 sản phẩm. Hỏi bác Tú làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

A. 64 sản phẩm
B. 14 sản phẩm
C. 48 sản phẩm
D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số thích hợp vào ô trống

Câu 4

Số thích hợp điền vào dấu ? là:

A. 650 g
B. 235 g
C. 885 g
D. 415 g

Câu 5: Các số cần điền vào ô trống lần lượt từ phải sang trái là:

Câu 4

A. 11; 17
B. 11; 66
C. 30; 5
D. 30; 36

Câu 6. Trong các hình vẽ dưới đây, hình nào đã khoanh vào \frac{1}{8} số chấm tròn?

Câu 6

A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4

Câu 7. Hình dưới đây có mấy hình tam giác?

Câu 7

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính giá trị biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một doanh nghiệp vận tải, có 96 xe khách, số xe taxi gấp số xe khách 2 lần. Hỏi doanh nghiệp đó có tất cả bao nhiêu xe khách và xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho bởi hình vẽ sau:

Câu 11

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính nhanh các giá trị biểu thức dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 – 577 – 679

b) (126 + 32) × (18 – 16 – 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
B B C D C D C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính giá trị biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp đó có số xe ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp đó có tất cả số xe khách và xe ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm 102 m

Vì 1 hm = 100 m mà 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml mà 1 000 ml = 1 nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 – 577 – 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 – 16 – 2)

= 158 × 0

= 0

…..

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong số 451 có giá trị là:

A. 5
B. 50
C. 500

Câu 2. Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54
B. 53
C. 52

Câu 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 4m7cm = …… cm.

A. 407
B. 470
C. 47

Câu 4. Hình ABCD có số góc vuông là:

Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
A. 3
B. 2
C. 4

Câu 5. 126 x 3 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 368
B. 369
C. 378

Câu 6. Gấp số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42
B. 24
C. 13

II: Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình đã đọc được số trang đó.

Hỏi: – Số trang sách Bình đã đọc là bao nhiêu?

– Còn bao nhiêu trang sách mà Bình chưa đọc?

Bài giải:

Câu 9. Tìm x:

a) X x 5 + 8 = 38 b) X : 6 = 94 – 34

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu Đáp án Điểm
1 B 0,5
2 C 0,5
3 A 0,5
4 B 0,5
5 C 1,0
6 A 1,0

II. Phần tự luận (6 điểm):

Câu 7.

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343

c) 848

d) 81

Câu 8.

Số trang sách Bình đã đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà Bình chưa đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9.

X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 – 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Kết quả của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985
B. 955
C. 945
D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65
B. 56
C. 53
D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 10
B. 24
C. 604
D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một hình vuông có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 20cm
B. 15cm
C. 10cm
D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một phép chia có số dư lớn nhất là 8. Số bị chia là:

A. 7
B. 9
C. 12
D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là:

A. 420
B. 210
C. 440
D. 200

Câu 7. Tìm x

a) X : 5 = 115
b) 8 x X = 648

Câu 8. Tóm tắt:

Câu 8

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Người ta đã lấy ra \frac{1}{5} số lít nước mắm. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Câu 10.

Hình bên có:

– ………….hình tam giác.

– ………….hình tứ giác.

Câu 10

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tìm x: Mỗi phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

Câu 7

Câu 8. Mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn bé cân nặng là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai con lợn cân nặng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. Mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm đã lấy ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn lại là : 25 – 5 = 20 (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10.

Hình bên có:

– 5 hình tam giác.

– 3 hình tứ giác.

Câu 10

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 3

Bài 1. Các bài tập dưới đây có kèm theo 4 câu trả lời A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987
B. 897
C. 789
D. 978

Câu 2: Kết quả của phép tính

567 – 367 là:

A. 204
B. 200
C. 300
D. 304

Câu 3: Kết quả của phép chia 35 : 4 là:

A. 9
B. 9 (dư 2)
C. 9 (dư 3)
D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 = ?

A. 565
B. 555
C. 765
D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209
B. 290 cm
C. 209 m
D. 209 cm

Câu 6: Năm nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi
B. 21 tuổi
C. 22 tuổi
D. 24 tuổi

Bài 2. Tính giá trị biểu thức: (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một cửa hàng bán được 200 mét vải xanh, số mét vải đỏ bán được bằng \frac{1}{2} số mét vải xanh. Hỏi cửa hàng đó đã bán được tất cả bao nhiêu mét vải xanh và đỏ?

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT

Bài 1. Bài tập lựa chọn ( 3điểm ):

Chọn đúng mỗi câu 0.5 điểm

1. A 2. B 3. C
4. C 5. D 6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng mỗi bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2 b. 123 × ( 82 – 80 )
= 90 + 14 = 123 × 2
= 104 = 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

  • Xác định đúng mỗi lời giải: 0.5 điểm.
  • Xác định được phép tính và tính đúng: 1 điểm
  • Sai đơn vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải đỏ cửa hàng bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải xanh và đỏ cửa hàng bán được tất cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

Đặt tính và tính đúng mỗi câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3) b. 250 : 5 = 50

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 4

Câu 1: Tính nhẩm (1 điểm)

48 : 6 =

49 : 7 =

8 x 6 =

9 x 4 =

Câu 2: (2 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

93 x 8;                        162 x 4

b) Tính:

Câu 2

Câu 3: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Câu 4: (1 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ. Tính chu vi hình chữ nhật.

Câu 4

Câu 5 (2 điểm) Lan có quyển truyện dày 144 trang? Lan đã đọc được 13 số trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển truyện?

Câu 6: (1 điểm) Tính nhanh:

(9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (4 + 5)

Câu 7: (1 điểm) Học sinh bắt đầu ăn cơm lúc 10 giờ 40 phút.

Sau 15 phút đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đồng hồ chỉ: ………………………….

Câu 7

Câu 8: (1 điểm) Hình vuông có cạnh 3cm. Tính chu vi hình vuông.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 04

Câu 1: (1 điểm)

48 : 6 = 8

49 : 7 = 7

8 x 6 = 48

9 x 4 = 36

Câu 2: (2 điểm) (mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm)

a. Đặt tính rồi tính: (0.5 điểm)

Câu 2

b. Tính: (0.5 điểm)

Câu 2

Câu 3: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức

– Tính đúng mỗi bài: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2= 90 + 14

= 104

b. 123 × ( 82 – 80 ) = 123 × 2

= 246

Câu 4: (1 điểm)

Bài giải:

Đổi 4 dm = 40 cm (0,25 điểm)

Chu vi hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

(40 + 20) x 2 = 120 (cm) (0,5 điểm)

Hoặc: 40 + 20 + 40 + 20 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 5: (2 điểm)

Bài giải:

Số trang Lan đã đọc được là: (0,25 điểm)

144 : 3 = 48 (trang) (0, 5 điểm)

Số trang còn lại Lan phải đọc là: (0, 5 điểm)

144 – 48 = 96 (trang) (0,5 điểm)

Đáp số: 96 trang (0,25 điểm)

Câu 6: (1 điểm) Tính nhanh:

(9 x 8 – 12 – 5 x12) x (4 + 5)

= (72 – 12 – 60) x 9

= 0 x 9

= 0

Câu 7: (1 điểm)

Điền giờ thích hợp

10 giờ 55 phút hoặc 11 giờ kém 5 phút

HS ghi đúng đáp án đạt: 1 điểm

Câu 8: (1điểm)

Giải:

Chu vi hình vuông là: (0,25 điểm)

3 x 4 = 12 (cm) (0,5 điểm)

Đáp số: 12cm (0,25 điểm)

5/5 - (416)