Chuyên đề Số phức

✅ Chuyên mục: Lớp 12
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 1.80 MB
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn Lọc

1. Số phức là gì?

– Số phức là trường hợp tổng quát hơn của số thực. Số thực là 1 trường hợp cụ thể của số phức (khi b = 0).

– Số phức có dạng: z = a + bi, (a, b ∈ \mathbb{R}), i2 = -1 trong đó a là phần thức, b là phần ảo

– Tập các số phức là tập \mathbb{C}\Rightarrow \mathbb{R}\subset \mathbb{C}

Hai số phức bằng nhau: Hai số phức z = a + bi, w = c + di bằng nhau khi: \left\{ \begin{matrix}

a=c \\

b=d \\

\end{matrix} \right.

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12

a. Công thức cộng, trừ, nhân, chia số phức

– Cho hai số phức z = a + bi, w = c + di, (a, b, c, d ∈ R), i2 = -1 ta có:

Phép cộng số phức: z + w = (a + c) + (b + d)i

Phép trừ số phức: z – w = (a – c) + (b – d)i

Phép nhân số phức z.w = (ac – bd) + (ad + bc)i

Phép chia số phức

\frac{w}{z}=\frac{c+di}{a+bi}=\frac{\left( c+di \right)\left( a-bi \right)}{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}=\frac{ac+bd}{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}+\frac{ad-bc}{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}.i,\left( a+bi\ne 0 \right)

2. Số phức liên hợp

a. Số phức liên hợp là gì

Số phức liên hợp chính là a – bi và được ký hiệu là z , với z = a − bi.

Ví dụ:

ta có z= 2 + 3i, vậy số phức liên hợp z = 2 – 3i.

Tuy nhiên, có nhiều bạn hay nhầm lẫn số phức liên hợp với số đối và cho rằng hai định nghĩa trên là một. Đó là suy nghĩ không chính xác. Bởi số đối được ký hiệu là – z với –z = -a – bi.

b. Tính chất của số phức liên hợp

Nắm được định nghĩa số phức liên hợp là gì chưa thể giúp bạn giải được các dạng bài tập về số phức liên hợp. Vì vậy, việc nắm chắc tính chất của số phức liên hiệp là không thể thiếu.

Số phức liên hợp có một số tính chất quan trọng sau đây:

|z|=|z|; ∀z∈C

Do đó, hai điểm biểu diễn z và z sẽ đối xứng với nhau qua trục Oxy trên mặt phẳng tạo độ Oxy.

z+z’ = z + z’

Theo công thức này, liên hợp của một tổng sẽ bằng tổng các số phức liên hợp. Và công thức trên còn đúng với cả phép trừ, phép nhân và phép chia.

z.z = a 2 + b 2

Đây là công thức quan trọng và thường được áp dụng nhiều trong các bài toán.

Với z là số thực, ta có thì trong mọi trường hợp, z = z

Với z là số ảo tức là phần thực của nó = 0 thì z = – z

z = z

5/5 - (203)