35 mẫu đoạn văn tiếng Anh về môn thể thao yêu thích

✅ Chuyên mục: Tài Liệu Khác
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 428.64 KB
✅ Loại tài liệu: ⭐ Bản Tổng Hợp

Viết đoạn văn về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh ngắn

Tiếng Anh

Do you know chess? It has been my hobby since I played with my grandfather. I remember how excited when I saw a chess board the first time in my life. But now I don’t play with my grandfather any more, I play it in the internet; just when I have free time. A chess board has many squares so that the chess pieces can go. The chess pieces include the generals, harem, carriage, horse, net, and pawns. The flags have different paths, for example the car can go straight and horizontal, the rear can go more sides than all, the horse can go L-shaped, etc. Rules of the game: Based on the way of the chess to go and eat all the opponent’s chess to win, but absolutely you must do everything to protect your team’s champion. Very easy right? I think if you play it, you will like it. Enjoy it.

Tiếng Việt

Bạn có biết cờ vua không? Đó là sở thích của tôi kể từ khi tôi chơi với ông tôi. Tôi nhớ cảm giác phấn khích như thế nào khi nhìn thấy một bàn cờ lần đầu tiên trong đời. Nhưng bây giờ tôi không chơi với ông tôi nữa, tôi chơi nó trên internet; chỉ khi tôi có thời gian rảnh. Một bàn cờ có nhiều ô vuông để các quân cờ có thể đi. Các quân cờ bao gồm các tướng, hậu, xe, ngựa, tịnh và tốt. Các con cờ có các cách đi khác nhau, ví dụ như xe có thể đi đường thẳng và ngang, hậu thì đi được nhiều phía hơn tất cả, ngựa thì đi được hình chữ L, vân vân. Luật chơi: Dựa vào cách đi của các con cờ để đi và ăn hết tất cả các con cờ của đối phương để giành chiến thắng, nhưng tuyệt đối bạn phải làm mọi cách để bảo vệ tướng của đội mình. Rất dễ phải không? Tôi nghĩ nếu bạn chơi nó, bạn sẽ thích nó. Hãy tận hưởng nó.

Xem thêm: 200 câu hỏi tìm hiểu về Luật hôn nhân gia đình và Luật trẻ em

Viết đoạn văn về môn thể thao yêu thích

Tiếng Anh

Basketball is my favorite sport. This is a team sport. Two teams, usually with five players, will play against each other. The rules of basketball are quite complicated. But simply understand, two competing teams will have to compete for the ball to throw the ball into the basket. Basketball helps with physical fitness. At the same time, this sport also contributes to raising team spirit. My future dream is to become a basketball player. I will work hard to make that dream come true.

Tiếng Việt

Bóng rổ là môn thể thao mà em rất yêu thích. Đây là môn thể thao đồng đội. Hai đội bóng, thường có năm cầu thủ sẽ thi đấu với nhau. Luật thi đấu bóng rổ khá phức tạp. Nhưng hiểu đơn giản, hai đội thi đấu sẽ phải tranh cướp bóng để ném được bóng vào rổ. Môn bóng rổ giúp rèn luyện thể lực. Đồng thời, môn thể thao này cũng góp phần nêu cao tinh thần đồng đội. Ước mơ trong tương lai của em là trở thành một vận động viên bóng rổ. Em sẽ cố gắng rèn luyện để thực hiện ước mơ đó.

Sở thích chơi thể thao bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Among sports, I like basketball the most. This is one of the sports that requires high team spirit. Not only that, athletes also need to have a reasonable playing strategy. Each basketball match will consist of two teams competing against each other. Each team can consist of three to five members. Basketball helps players practice healthy physical strength, as well as help improve height. I’ve known basketball since I was a first grader, when my dad registered me to join the district’s basketball club. Thanks to this sport, I have also met many new friends. My dream is to become a basketball player. I will try to make that dream come true.

Tiếng Việt

Trong các môn thể thao, em thích nhất là môn bóng rổ. Đây là một trong những môn thể thao đòi hỏi tinh thần đồng đội cao. Không chỉ vậy, các vận động viên cũng cần phải có một chiến thuật chơi hợp lý. Mỗi trận thi đấu bóng rổ sẽ gồm có hai đội thi đấu đối kháng. Mỗi đội có thể gồm ba đến năm thành viên. Bóng rổ giúp người chơi rèn luyện được một thể lực khỏe khoắn, cũng như giúp cải thiện chiều cao. Em biết đến bóng rổ từ khi còn là học sinh lớp một, khi bố đăng ký cho em tham dự câu lạc bộ bóng rổ của huyện. Nhờ có môn thể thao này mà em cũng đã quen được thêm nhiều người bạn mới. Ước mơ của em là trở thành một vận động viên bóng rổ. Em sẽ cố gắng để có thể thực hiện được ước mơ đó.

Kể về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

My favorite outdoor activity is volleyball, and I usually play with my friends in our free time. Volleyball is a team sport with six players on each team, and they are separated by a long net. The complete set of rules is pretty extensive, but in short a player begins a rally by serving the ball from behind the limit line on the back of the court. The receiving team must not let the ball touch the ground within the court, and each team can only touch the ball for 2 times before making an attack. Both teams try to score points by hitting the ball over the net, and that ball has to hit the inner ground of the court. Besides, one team can also get point from their opponent’s fault. Some of the common faults are causing the ball to land on the outside of the boundary, catching or throwing the ball, letting the ball or the arms touch the net, and contacting with the ball more than 3 times in a row. One match consists of five sets, and we need to score up to 25 points first to win a set. The fifth set is usually played to 15 points, and whoever wins three out of five sets wins the total game. Although the rules seem complicated, we do not have to follow them strictly because we just play it for fun. It really helps me to improve my health as well as my height, and it is a pretty good sport to keep my body in shape. I become taller, and both of my arms and legs also become stronger. I actually play some other sports such as badminton and swimming, but volleyball is always my favorite activity to do in my free time.

Tiếng Việt

Hoạt động ngoài trời yêu thích nhất của tôi là bóng chuyền, và tôi thường chơi với bạn bè của mình trong thời gian rảnh rỗi. Bóng chuyền là một môn thể thao đồng đội với sáu người chơi trong mỗi đội, và người chơi được ngăn cách bởi một tấm lưới dài. Bộ luật đầy đủ thì rất nhiều, nhưng tóm gọn lại là người chơi bắt đầu một lượt bóng bằng cách phát bóng từ sau vạch giới hạn ở cuối sân. Đội nhận bóng không được để bóng chạm đất trong sân, và mỗi đội chỉ được chạm bóng hai lần trước khi thực hiện cú tấn công. Cả hai đội cố gắng ghi điểm bằng cách đánh bóng qua lưới, và trái bóng phải chạm khu vực trong sân. Bên cạnh đó, mỗi đội còn có thể có điểm từ lỗi của đối phương. Một vài lỗi thường gặp là khiến bóng tiếp đất ở khu vực bên ngoài ranh giới, chụp bóng lại hoặc ném bóng đi, để bóng chạm hoặc cánh tay chạm vào lưới, và tiếp xúc với liên tục quá 3 lần. Mỗi trận đấu bao gồm năm set đấu, và chúng ta phải ghi đến 25 điểm đầu tiên để thắng một set. Set đấu thứ năm thường chỉ được chơi tới mức 15 điểm, và người nào thắng ba set đấu trên năm sẽ là người thắng chung cuộc. Mặc dù luật chơi có vẻ phức tạp, nhưng chúng tôi không cần phải theo quá sát bởi vì chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi. Nó thật sự giúp tôi cải thiện được sức khỏe cũng như chiều cao, và đó là một môn thể thao khá tốt để tôi có một dáng người chuẩn. Tôi trở nên cao hơn, và cả tay lẫn chân tôi đều trở nên chắc khỏe hơn. Thật ra tôi cũng chơi thêm vài môn thể thao khác ví dụ như là cầu lông hoặc bơi lộ

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

My favorite sport is badminton. It is an individual and team sport. It can last about an hour and a half. It needs at least two players, maybe more. Unlike football, badminton only needs a smaller campus to play, it needs tools such as rackets, balls, nets. Two players must take turns sending the bridge over the network until it falls to the ground. Although quite easy, it also takes a lot of practical skills and flexibility. In addition, badminton also helps us stay healthy and exercise muscles. I like it so much, I often play it on holidays because it makes me feel more comfortable after tiring days of studying.

Tiếng Việt

Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Đó là một môn thể thao cá nhân và đồng đội. Nó có thể kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Nó cần ít nhất hai người chơi, có thể nhiều hơn nữa. Không giống như bóng đá, cầu lông chỉ cần một khuôn viên nhỏ hơn để chơi, nó cần các công cụ như vợt, bóng, lưới. Hai người chơi phải thay phiên nhau gửi cây cầu qua mạng cho đến khi nó rơi xuống đất. Mặc dù khá dễ dàng, nó cũng cần rất nhiều kỹ năng thực tế và linh hoạt. Ngoài ra, cầu lông cũng giúp chúng ta khỏe mạnh và rèn luyện cơ bắp. Tôi rất thích nó, tôi thường chơi nó vào những ngày lễ vì nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn sau những ngày học tập mệt mỏi.

Nói về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

My favorite sport is swimming. I started swimming lessons when I was in 6th grade. My father was the one who taught me. I learned to swim both to exercise and to ensure my own safety when I accidentally fell into the water. At first, I found learning to swim very difficult. I had a hard time floating on the water. It took me 2 months of regular practice to be able to swim. After I learned to swim for a year, I was able to go swimming by myself. I often invite my friends to go swimming in my free time after school. We often go swimming at the swimming pool near the school. When swimming, I need to exercise a lot. Thanks to that, I have a toned and healthy body. I participated in the city swimming competition and won a silver medal. I’m still trying to get a gold medal one day. My dream is to become a professional swimmer. I love swimming.

Tiếng Việt

Môn thể thao mà tôi yêu thích là môn bơi lội. Tôi bắt đầu học bơi từ khi tôi học lớp 6. Bố tôi là người đã hướng dẫn tôi. Tôi học bơi vừa để rèn luyện sức khỏe vừa để tự đảm bảo an toàn khi vô tình bị rơi xuống nước. Lúc đầu, tôi thấy học bơi rất khó. Tôi đã rất khó khăn để có thể nổi trên mặt nước. Tôi mất 2 tháng luyện tập thường xuyên để có thể bơi. Sau khi tôi học bơi được một năm, tôi có thể tự đi bơi một mình. Tôi thường rủ bạn bè đi bơi vào thời gian rảnh sau giờ học. Chúng tôi thường đi bơi tại bể bơi gần trường. Khi bơi, tôi cần vận động rất nhiều. Nhờ đó mà tôi có một cơ thể săn chắc và khỏe mạnh. Tôi từng tham gia cuộc thi bơi lội của thành phố và giành được huy chương bạc. Tôi vẫn luôn cố gắng để một ngày nào đó có thể nhận được huy trương vàng. Ước mơ của tôi là trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Tôi yêu bơi lội.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

I am keen on playing basketball when I have free time, because it is a great way to get your mind off things and express yourself. Basketball is a team sport and each team has no more ten players. There are four 10-minute rounds in each match. I get many benefits when playing basketball. I can show every aspects of who I really am from an emotional, physical, and competitive standpoint. Moreover, basketball also teaches me that teamwork play an essential role. Good basketball teams always do some great teamwork. I am interested in playing basketball outside with my friends. If we lose game, we will discuss our weakness together and believe that we can play better next time. It makes our friendship becomes stronger. For me, basketball, my passion for life, is a great hobby for everyone.

Tiếng Việt

Tôi thích chơi bóng rổ mỗi khi rảnh rỗi, bời vì nó là cách tuyệt vời để quên đi mọi thứ và thể hiện chính bản thân mình. Bóng rổ là môn thể thao đồng đội và mỗi đội có không quá mười người chơi. Có bốn hiệp đấu kéo dài mười phút trong mỗi trận. Tôi nhận được nhiều lợi ích khi chơi bóng rổ. Tôi có thể chứng minh bản thân thực sự từ khía cạnh cảm xúc, thể chất và tính cạnh tranh. Hơn thế nữa, bóng rổ cũng dạy tôi rằng làm việc nhóm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đội bóng rổ tốt luôn có tinh thần làm việc nhóm tuyệt vời. Tôi thích chơi bóng rổ ngoài trời với bạn. Nếu chúng tôi thua, chúng tôi sẽ thảo luận những điểm yếu với nhau và tin rằng chúng tôi có thể chơi tốt hơn trong thời gian tới. Điều này giúp cho tình bạn trở nên khăng khít hơn. Với tôi bóng rổ là niềm đam mê trong cuộc sống, là thói quen tuyệt vời cho mọi người.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

My most favorite hobby is athletics. I started to practice athletics when I was about nine years old. I went to school athletics competitions at first and after that I started to go to training. I was in my first athletics club in school for about four years. Athletics is a sport which consists of many different sports. For example, you can run, throw the javelin, jump height, and pole and throw a discus. When it is winter, you practice inside and when it is summer, you practice it outside. Most competitions are during the summer because athletics is a summer thing. In athletics, my main discipline is high jump but I was beginning on long jump or short sprints. My personal record in high jump is 207 cm and I am four-time winner in an athletics competition in the city. train 3-4 times a week.

Tiếng Việt

Sở thích yêu thích nhất của tôi là điền kinh. Tôi bắt đầu tập điền kinh khi tôi khoảng chín tuổi. Lúc đầu, tôi tham gia các cuộc thi điền kinh ở trường và sau đó tôi bắt đầu tập luyện. Tôi tham gia câu lạc bộ điền kinh đầu tiên của tôi tại trường trong khoảng bốn năm. Điền kinh là một môn thể thao trong đó bao gồm nhiều môn thể thao khác nhau. Ví dụ, bạn có thể chạy, ném lao, nhảy cao, nhảy sào và ném dĩa. Vào mùa đông, bạn tập luyện trong nhà và vào mùa hè, bạn tập ngoài trời. Hầu hết các cuộc thi diễn ra vào mùa hè bởi vì điền kinh là môn thể thao mùa hè. Trong điền kinh, môn chính của tôi là nhảy cao nhưng tôi đã khởi điểm bằng nhảy xa hay chạy nước rút ngắn. Kỷ lục cá nhân môn nhảy cao của tôi là 207cm và tôi chiến thắng bốn lần trong một cuộc thi điền kinh của thành phố. Một đoàn tàu 3-4 lần một tuần.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh

My favorite sport is playing tennis in spare time. After coming home from school, I generally spend my free time in playing tennis. It makes me find out myself, and I feel free when seeing the ball flying around. I was so interested to play tennis from my childhood however started learning to play well when I was 6 years old in grade 1. My father asked to my class teacher in the PTM about my hobby of tennis. And my teacher told him that there is a facility of playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, I really enjoy playing tennis and participate in the inter-school competitions. In conclusion, tennis is not only popular, but it’s also one of the best all body workouts a person can do. Besides its physical benefits, tennis is a great recreational sport giving you peace of mind to continue with your day. Tennis has numerous advantages over other exercises and if done consistently will keep you in shape for the long period of time.

Tiếng Việt

Môn thể thao yêu thích của tôi là chơi quần vợt trong thời gian rảnh rỗi. Sau khi trở về nhà, tôi thường dành thời gian rảnh rỗi để chơi quần vợt. Tôi tìm thấy bản thân khi chơi môn thể thao này, và tôi cảm thấy tự do khi nhìn thấy quả bóng bay xung quanh. Tôi đã rất thích đến việc chơi quần vợt từ thời thơ ấu của tôi nhưng bắt đầu cố gắng chơi tốt khi tôi đã được 6 tuổi và bắt đầu đi học lớp 1. Cha tôi đã nói cho giáo viên thể dục về sở thích của tôi. Và thầy giáo đã công ủng hộ và khuyến khích tôi phát triển từng ngày. Bây giờ, tôi thực sự thích chơi quần vợt và tham gia vào các cuộc thi liên trường. Nói chung, quần vợt không chỉ phổ biến mà còn là một trong những bài luyện tập cơ thể tốt nhất mà một người có thể làm. Bên cạnh lợi ích thể chất của nó, quần vợt là một môn thể thao giải trí tuyệt vời giúp bạn yên thư thái tâm hồn. Quần vợt cũng có rất nhiều lợi thế so với các môn thể thao khác và nếu được thực hiện liên tục nó sẽ giúp bạn giữ được vóc dáng khỏe mạnh!

Đoạn văn mẫu 7

Tiếng Anh

There are many friends who like to play soccer, volleyball, badminton. I personally like to play basketball. I started playing this sport when I was 10 years old. Back then, because I was too small, my dad made a basket to match my height. Playing basketball helps you to develop a remarkable height. Now I’m the tallest person in the class. To play basketball you need practice to have a supple body and good judgment. You also need to combine smoothly with the other players on the team in a very good way. In football, people try to get the ball into the opponent’s goal, and in basketball we try to put the ball into the opponent’s basket. This process is extremely demanding and requires a lot of effort. I usually play basketball during recess or after school with my team. I love to play basketball but I only play it for fitness and entertainment purposes. In addition to the above benefits, basketball also gives me very close friends. I love basketball.

Tiếng Việt

Có nhiều bạn thích chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, riêng tôi thích chơi bóng rổ. Tôi bắt đầu chơi môn thể thao này từ hồi 10 tuổi. Khi đó, do tôi quá nhỏ nên bố đã làm riêng một chiếc rổ để phù hợp với chiều cao của tôi. Chơi bóng rổ giúp các bạn phát triển chiều cao một cách đáng kể. Bây giờ tôi đang làm người cao nhất lớp. Để chơi bóng rổ bạn cần luyện tập để có một cơ thể dẻo dai và khả năng phán đoán tốt. Bạn cũng cần kết hợp nhuần nhuyễn với các người chơi khác trong đội một cách thật ăn ý. Trong môn bóng đá, mọi người cố gắng đưa bóng vào khung thành của đối phương, còn bóng rổ chúng tôi cố gắng đưa bóng vào rổ của đối phương. Quá trình này vô cùng gay cấn và đòi hỏi chúng tôi cần cố gắng rất nhiều. Tôi thường chơi bóng rổ vào những giờ giải lao hoặc sau giờ học cùng với đội của tôi. Tôi rất thích chơi bóng rổ nhưng tôi chỉ chơi với mục đích rèn luyện sức khỏe và giải trí. Ngoài những lợi ích bên trên thì bóng rổ còn đem đến cho tôi những người bạn vô cùng thân thiết. Tôi yêu bóng rổ.

Đoạn văn mẫu 8

Tiếng Anh

Basketball is my favorite sport of all time. It is also my passion for life.
My uncle is the one who inspired me to play basketball. My 3 favorite basketball players are Dwyane Wade, Kobe Bryant and Micheal Jordan. Basketball is a great way to get your mind off things and express yourself. Every time I step out on the court, it becomes a chance for me to show every aspects of who I really am from an emotional, physical, and competitive standpoint. I personally feel that basketball teaches many life lessons. Basketball is a sport that requires personal skill, team work and speed. It is also an opportunity to help individuals grow by responsibility, hardwork and leardership. These things are what you can apply to your daily life and help you grow. When you play basketball you feel much more confident about yourself. One other reason that I love basketball is you only need yourself to play the game or you can play it with teammates. Team work is one of the most important keys for playing basketball. Good basketball team always do some great teamworks. It is wonderful when we do some fake moves to make the opponents jump, and then we pass the ball to other teammates. I like to play basketball outside with my friends we always have a good time together. Sometime, when we lose game, we will discuss our weakness together, and we all believe that next time we can play better. Basketball makes us trust each other more and make our friendship becomes stronger.

Tiếng Việt

Bóng rổ là môn thể thao yêu thích của tôi từ trước đến nay. Nó cũng là niềm đam mê của tôi cho cuộc sống. Chú tôi là người truyền cảm hứng để cho tôi chơi bóng rổ. 3 cầu thủ bóng rổ yêu thích của tôi là Dwyane Wade, Kobe Bryant và Michael Jordan. Basketball là một cách tuyệt vời để tâm trí của bạn quên đi mọi thứ và thể hiện chính mình. Mỗi lần tôi bước ra sân, nó sẽ trở thành một cơ hội để tôi cho thấy mọi khía cạnh thực sự của bản thân từ quan điểm tình cảm, thể chất, và cạnh tranh. Cá nhân tôi cảm thấy rằng bóng rổ dạy chúng ta nhiều bài học cuộc sống. Bóng rổ là một môn thể thao đòi hỏi kỹ năng cá nhân, làm việc nhóm và tốc độ. Đây cũng là một cơ hội để giúp các cá nhân phát triển các khía cạnh trách nhiệm, sự chăm chỉ và tính lãnh đạo. Những điều này là những gì bạn có thể áp dụng cho cuộc sống hàng ngày và giúp bạn trưởng thành. Khi bạn chơi bóng rổ, bạn cảm thấy tự tin hơn nhiều về bản thân. Một lý do tôi yêu bóng rổ nữa là bạn chỉ cần một mình để chơi hoặc bạn có thể chơi nó với các đồng đội. Làm việc nhóm là một trong những chìa khóa quan trọng nhất để chơi bóng rổ. Một đội bóng rổ tốt luôn có tinh thần làm việc nhóm tuyệt vời. Thật là tuyệt khi chúng tôi làm một số động tác giả để lừa cho đối thủ nhảy lên, và sau đó chúng tôi chuyền bóng cho đồng đội khác. Tôi thích chơi bóng rổ bên ngoài với bạn bè của mình, chúng tôi luôn luôn có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Đôi khi, khi chúng tôi thua, chúng tôi sẽ thảo luận về điểm yếu của mình với nhau, và tất cả chúng tôi đều tin rằng trận đấu tới chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Bóng rổ làm cho chúng tôi tin tưởng nhau nhiều hơn và làm cho tình bạn của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Đoạn văn mẫu 9

Tiếng Anh

My favorite sport is basketball. After every class, my friends and I always go to the school basketball court to split into two competing teams. For this sport, you need to practice regularly to have a supple body and good reflexes. Besides, you also need to coordinate accurately with other players on the team in a really good way. You and your team have to skillfully put the ball in the basket to score points. In this sport there are many different rules, such as: 3-point throw, 1 point throw, … I love to play basketball because it both helps me increase my height and helps me to exercise health and solve. mind. In addition to the above benefits, basketball also gives me very close friends. I love basketball.

Tiếng Việt

Môn thể thao yêu thích nhất của tôi đó là bóng rổ. Sau mỗi giờ học, tôi và đám bạn luôn luôn ra sân bóng rổ của trường để chia thành hai đội thi đấu. Đối với môn thể thao này, bạn cần phải luyện tập thường xuyên để có một cơ thể dẻo dai và phản xạ tốt. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phối hợp chính xác với những người chơi khác ở trong đội một cách thật ăn ý. Bạn và đội của bạn phải thật khéo léo đưa trái bóng vào rổ để ghi điểm. Trong môn thể thao này có rất nhiều luật khác nhau, như: ném ghi 3 điểm, ném ghi 1 điểm,… Tôi rất thích chơi bóng rổ vì nó vừa giúp tôi tăng chiều cao vừa giúp tôi rèn luyện sức khỏe và giải trí. Ngoài những lợi ích bên trên thì bóng rổ còn đem đến cho tôi những người bạn vô cùng thân thiết. Tôi yêu bóng rổ.

Đoạn văn mẫu 10

Tiếng Anh 

In my free time, I love to dance. When I was a little girl I danced all the time. My mother put me in dance school when I was 3 years old. My first dance dress was pink and it was love a ballet dress. Our dance group’s first show was when we were 5 years old. We looked like pinguis. In 9 years we have had a lot of dance shows. I have danced for 9 years in the same dance company. But now everyone has joined other dance groups. When I dance I forget everything else and I focus only on dancing. It was relaxing and it makes me happy. I like to take care of my body and dancing enhances your condition. But now when I’m in High school I do not have time to dance. It’s so sad. I miss dancing. I hope that I have time to dance again day.

Tiếng Việt

Vào thời gian rảnh, tôi thích khiêu vũ. Khi tôi còn là một cô bé, tôi khiêu vĩ mọi lúc tôi có thể. Khi tôi bắt đầu lên 3 tuổi, mẹ tôi đưa tôi vào trường múa. Chiếc váy khiêu vũ đầu tiên của tôi có màu hồng nhạt cá hồi giống như một chiếc váy của những nghệ sĩ ba – lê. Buổi diễn đầu tiên của nhóm chúng tôi là khi chúng tôi mới có năm tuổi. Trong buổi diễn đó chúng tôi như những chú chim cánh cụt. Trong chín năm qua chúng tôi đã có rất nhiều buổi khiêu vũ. Tôi đã nhảy múa trong chín năm cho một công ty về khiêu vũ. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã tham gia nhóm nhảy khác.Khi tôi nhảy, tôi quên tất cả mọi thứ khác và tôi chỉ tập trung vào vũ đạo. Đó là thư giãn và nó làm cho tôi hạnh phúc. Tôi muốn chăm sóc cơ thể của tôi và nhảy múa làm tăng tình trạng của bạn. Nhưng bây giờ khi tôi đang ở trường trung học và tôi không có thời gian để nhảy múa. Việc này thực sự rất buồn. Tôi nhớ khoảng thời gian tôi có thể nhảy múa. Tôi luôm hy vọng rằng tôi có thời gian để nhảy múa lại.

Viết về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh 

I love a quite strange sport for everyone, and it is ping pong. Not many people in Vietnam who are interested in ping pong, and it is also hard to find a place to actually have enough equipment to play it. Ping pong, or it also known as table tennis, consists of two or four players hitting a lightweight ball back and forth on a table. The table is divided in two halves by a net, and it marks the playing zone of each team. The basic rule for amateurs is pretty simple as players need to let the ball touch their side of the table one time before bouncing back. They then hit the ball back to their opponent’s side with a small paddle, and this time the ball also need to touch the other side of the table as well. A point is counted when a player fail to return back the ball, let it touch the net, or make it land outside of the table. Since it is played on a table, so the area is not big enough for us to wait and think about the next move. Therefore, we need to play it with fast reactions and nonstop motions. We only have one second to act the next step right after hitting the ball, and it does not take much time to complete a set. In a competition, and match usually consists of five or seven sets, and the first one to score 11 points wins a set. Many people do not take this sport serious, but I think it is a very good sport to train both of our physical and mental health as we need to be tough and have quick reactions at the same time.

Tiếng Việt 

Tôi thích một môn thể thao hơi lạ so với mọi người, và nó là môn bóng bàn. Không có nhiều người ở Việt Nam thích thú với môn bóng bàn, và cũng khó để có thể kiếm được một nơi thật sự có đầy đủ dụng cụ để chơi. Ping pong hay còn gọi là bóng bàn, bao gồm hai hoặc bốn người chơi đánh một trái bóng nhẹ tới và lui trên một cái bàn. Mặt bàn được chia ra làm hai phần bởi một tấm lưới, và nó đánh dấu khu vực chơi của mỗi đội. Luật chơi cơ bản cho người không chuyên cũng khá đơn giản khi người chơi cần để trái bóng chạm mặt bàn bên phía mình một lần trước khi nó nảy ngược trở lên. Sau đó người chơi đánh trái bóng ngược trở lại phía đối thủ với một chiếc vợt nhỏ, và lúc này trái bóng cũng cần phải chạm mặt bàn phía bên kia. Một điểm được tính khi một người chơi không thể đánh trả trái bóng lại, để nó chạm lưới, hoặc khiến nó rơi ra khỏi mặt bàn. Bởi vì môn này được chơi trên mặt bàn, vậy nên diện tích sẽ không đủ lớn để chúng ta có thể chờ đợi và suy nghĩ về bước tiếp theo. Thế nên chúng ta cần phải chơi với phản xạ nhanh và chuyển động không ngừng. Chúng ta chỉ có một giây để hành động bước tiếp theo ngay sau khi đánh bóng, và không tốn nhiều thời gian để chúng ta hoàn thành một set đấu. Trong một cuộc thi, một trận đấu bao gồm năm hoặc bảy set, và người nào ghi được 11 điểm trước sẽ thắng set đó. Nhiều người không nghĩ đây là một môn nghiêm túc, nhưng tôi nghĩ đó là một môn thể thao rất tốt để rèn luyện cả thể lực và trí lực vì chúng ta cần phải dẻo dai và có phản xạ nhanh cùng lúc.

Đoạn văn mẫu 2

35 mau doan van tieng anh ve mon the thao yeu thich 861

Tiếng Anh 

My favorite outdoor activity is volleyball, and I usually play with my friends in our free time. Volleyball is a team sport with six players on each team, and they are separated by a long net. The complete set of rules is pretty extensive, but in short a player begins a rally by serving the ball from behind the limit line on the back of the court. The receiving team must not let the ball touch the ground within the court, and each team can only touch the ball for 2 times before making an attack. Both teams try to score points by hitting the ball over the net, and that ball has to hit the inner ground of the court. Besides, one team can also get point from their opponent’s fault. Some of the common faults are causing the ball to land on the outside of the boundary, catching or throwing the ball, letting the ball or the arms touch the net, and contacting with the ball more than 3 times in a row. One match consists of five sets, and we need to score up to 25 points first to win a set. The fifth set is usually played to 15 points, and whoever wins three out of five sets wins the total game. Although the rules seem complicated, we do not have to follow them strictly because we just play it for fun. It really helps me to improve my health as well as my height, and it is a pretty good sport to keep my body in shape. I become taller, and both of my arms and legs also become stronger. I actually play some other sports such as badminton and swimming, but volleyball is always my favorite activity to do in my free time.

Tiếng Việt 

Hoạt động ngoài trời yêu thích nhất của tôi là bóng chuyền, và tôi thường chơi với bạn bè của mình trong thời gian rảnh rỗi. Bóng chuyền là một môn thể thao đồng đội với sáu người chơi trong mỗi đội, và người chơi được ngăn cách bởi một tấm lưới dài. Bộ luật đầy đủ thì rất nhiều, nhưng tóm gọn lại là người chơi bắt đầu một lượt bóng bằng cách phát bóng từ sau vạch giới hạn ở cuối sân. Đội nhận bóng không được để bóng chạm đất trong sân, và mỗi đội chỉ được chạm bóng hai lần trước khi thực hiện cú tấn công. Cả hai đội cố gắng ghi điểm bằng cách đánh bóng qua lưới, và trái bóng phải chạm khu vực trong sân. Bên cạnh đó, mỗi đội còn có thể có điểm từ lỗi của đối phương. Một vài lỗi thường gặp là khiến bóng tiếp đất ở khu vực bên ngoài ranh giới, chụp bóng lại hoặc ném bóng đi, để bóng chạm hoặc cánh tay chạm vào lưới, và tiếp xúc với liên tục quá 3 lần. Mỗi trận đấu bao gồm năm set đấu, và chúng ta phải ghi đến 25 điểm đầu tiên để thắng một set. Set đấu thứ năm thường chỉ được chơi tới mức 15 điểm, và người nào thắng ba set đấu trên năm sẽ là người thắng chung cuộc. Mặc dù luật chơi có vẻ phức tạp, nhưng chúng tôi không cần phải theo quá sát bởi vì chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi. Nó thật sự giúp tôi cải thiện được sức khỏe cũng như chiều cao, và đó là một môn thể thao khá tốt để tôi có một dáng người chuẩn. Tôi trở nên cao hơn, và cả tay lẫn chân tôi đều trở nên chắc khỏe hơn. Thật ra tôi cũng chơi thêm vài môn thể thao khác ví dụ như là cầu lông hoặc bơi lội, nhưng bóng chuyền luôn là hoạt động yêu thích nhất của tôi trong thời gian rảnh.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

My name is Mai. I am 15 years old. At school, I enjoyed playing volleyball. This is a sport that helps me exercise. When I was a child I enjoyed watching volleyball programs. When I was 12 years old, my mother sent me to learn to play volleyball. I like it very much. I play volleyball most of my free time. I often play volleyball at school and on the volleyball court close to home. We formed volleyball clubs and teams to compete with each other. Thanks to volleyball, I met and made many new friends. I can also practice solidarity when I play any sport. I really like volleyball. I wish I could become a professional volleyball player.

Tiếng Việt

Tôi tên là Mai. Tôi 15 tuổi. Ở trường, tôi rất thích chơi bóng chuyền. Đây là một môn thể thao giúp tôi rèn luyện thể lực. Hồi còn nhỏ tôi rất thích xem các chương trình về bóng chuyền. Khi tôi 12 tuổi, mẹ đã cho tôi đi học chơi bóng chuyền. Tôi rất thích nó. Tôi chơi bóng chuyền vào hầu hết thời gian rảnh của mình. Tôi thường chơi chóng chuyền ở trường và ở sân bóng chuyền gần nhà. Chúng tôi thành lập những câu lạc bộ bóng chuyền và các đội để thi đấu với nhau. Nhờ có bóng chuyền mà tôi gặp và làm quen được nhiều bạn mới. Tôi còn có thể rèn luyện tinh thần đoàn kết khi chơi môn thể thao nào. Tôi rất thích bóng chuyền. Tôi ước gì mình có thể trở thành một vận động viên chóng chuyền chuyên nghiệp.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh 

My favorite sport is volleyball. I have been passionate about this sport since I was a boy. Growing up, I used to play with my friends after school every hour. We got together on the volleyball court in the school, then split into two teams to play. Every team tries to score points by hitting the ball over the net, and the ball must touch inside the field. If the team bounces off the pitch, the score belongs to the other team. Additionally, each team can get points when their opponent makes a mistake. I can name a few common mistakes when playing this sport such as: the ball hits the outside of the bounds, the ball hits the arm or the net, throws the ball away or catches the ball, … Volleyball’s intentions seem quite complicated, but we still love to play the sport. It has helped me improve and exercise my own health. Besides, it also helps me feel more at ease after every stressful class in class. I love playing volleyball because it gave me a lot of fun and memories with my friends. I hope in the future I can join the competitive school club and win lots of awards. I love volleyball.

Tiếng Việt 

Môn thể thao tôi yêu thích nhất đó chính bóng chuyền. Tôi đã đam mê môn thể thao này từ khi còn là một cậu bé. Lớn lên, tôi thường chơi với bạn bè sau mỗi giờ tan học. Chúng tôi tụ tập ở sân bóng chuyền trong trường, sau đó chia thành hai đội chơi. Đội nào cũng đều cố gắng ghi điểm bằng cách đánh bóng qua lưới, đồng thời trái bóng phải chạm ở trong sân. Nếu như đội đánh bóng ra ngoài sân, điểm sẽ thuộc về đội còn lại. Ngoài ra, mỗi đội đều có thể lấy được điểm khi đối phương mắc lỗi. Tôi có thể kể ra một số lỗi thường gặp khi chơi môn thể thao này như: bóng tiếp đất ở khu vực bên ngoài ranh giới, bóng chạm cánh tay hoặc lưới, ném bóng đi hoặc bắt bóng lại,… Mặc dù quy định của bóng chuyền có vẻ khá phức tạp, thể nhưng chúng tôi vẫn rất thích chơi môn thể thao này. Nó đã giúp tôi nâng cao và rèn luyện được sức khỏe của bản thân. Bên cạnh đó, nó còn giúp tinh thần của tôi trở nên thoải mái hơn sau mỗi giờ học căng thẳng trên lớp. Tôi rất thích chơi bóng chuyền bởi vì nó đã đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui, kỉ niệm với bạn bè. Tôi hi vọng trong tương lai tôi có thể tham gia câu lạc bộ thi đấu ở trường và giành thật nhiều giải thưởng. Tôi yêu bóng chuyền.

Đoạn văn mẫu 5

Tiếng Anh 

I do not play many kinds of sports, but I love to go swimming. Swimming is just my hobby, but sometimes I also participate in some competitions at my school and local area. When I first went to the pool, I just simply wanted to know how to survive when we felt into water, and it gradually became my favorite thing to do in free time. It took me two weeks to finally floating and swimming for a couple of meters. Before that, I had to struggle very hard and drink a lot of water. However, once I could learn the right technique, swimming became so easy and relaxing. Besides the chance to survive, it can also have many other positive impacts on me. After swimming for about two years, I became taller than most of my friends at the same age. Besides, my muscles also be stronger and tougher, and now I can swim or run slowly for a couple of kilometers without being too tired. I usually go to the pool at the weekend, but if there is an upcoming competition, I have to practice for almost everyday. My strong point is swimming in short distance because I can swim pretty fast. Therefore, I usually sign up in the 100m and 200m categories. The time result is the one to determine the winner, and we need to train to become faster and faster after each competition. I have two bronze medals, two silver medals and one gold medals; my mother keeps them carefully in a glass cabinet, and I can say that they are my biggest pride. Swimming is not simply an activity, but it is both a surviving skill and a supporter for our health. I see many benefits of it, so I will always keep on swimming.

Tiếng Việt 

Tôi không chơi quá nhiều môn thể thao khác nhau, nhưng tôi lại rất thích đi bơi. Bơi lội không chỉ là sở thích của tôi, mà đôi khi tôi còn tham gia vào các cuộc thi ở trường và địa phương. Khi tôi lần đầu tiên đi đến bể bơi, tôi chỉ đơn giản là muốn học cách để sống sót nếu bị rơi xuống nước, nhưng nó dần dần đã trở thành việc mà tôi thích làm nhất trong thời gian rảnh rỗi của mình. Tôi tốn khoảng 2 tuần để có thể nổi trên mặt nước và bơi được vài mét. Trước đó, tôi phải vật lộn rất vất vả và uống rất nhiều nước. Tuy nhiên, một khi tôi đã học được đúng kĩ thuật, bơi lội trở nên thật dễ dàng và thư giãn. Bên cạnh khả năng để sinh tồn. Nó còn có nhiều những tác động tích cực khác lên tôi. Sau khi đi bơi khoảng được hai năm, tôi trở nên cao hơn so với hầu hết những bạn cùng tuổi. Bên cạnh đó, cơ bắp của tôi cũng trở nên khỏe mạnh và dẻo dai hơn, và bây giờ tôi có thể bơi hoặc chạy chậm rãi một vài cây số mà không cảm thấy quá mệt. Tôi thường đi đến hồ bơi vào cuối tuần, nhưng nếu sắp tới có một cuộc thi, tôi phải luyện tập gần như hằng ngày. Điểm mạnh của tôi là bơi khoảng cách ngắn vì tôi có thể bơi khá nhanh. Vì thế nên tôi thường đăng kí hạng mục bơi 100 và 200 mét. Kết quả thời gian là thứ quyết định người chiến thắng, và chúng tôi phải luyện tập để có thể bơi càng lúc càng nhanh sau mỗi trận đấu. Tôi có hai huy chương đồng, hai huy chương bạc và một huy chương vàng; mẹ tôi cất giữ chúng rất kỹ trong một chiếc tủ kính, và tôi có thể nói rằng chúng là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Bơi lội không chỉ đơn giản là một hoạt động, mà nó còn là một kĩ năng sinh tồn và hỗ trợ cho sức khỏe. Tôi đã thấy được rất nhiều lợi ích từ nó, vậy nên tôi sẽ vẫn sẽ luôn đi bơi lội.

Đoạn văn mẫu 6

Tiếng Anh 

I’m Nam, I’m 15 years old. My favorite sport is swimming. I can go swimming in both summer and winter. Normally, I would go swimming for two days a week on Wednesdays and Sundays. I often go swimming with my best friend. He will wait for me after school. Then starts to go to the swimming pool. I learned to swim when I was 10 years old. Swimming helps me feel better. Thanks to learning how to swim since childhood, I am quite tall. I am very proud of that. Swimming sometimes helps me forget about the bad things. I often participate in swimming club competitions. I hope to grow up to become a professional swimmer.

Tiếng Việt 

Tôi là Nam, tôi 15 tuổi. Môn thể thao tôi yêu thích là bơi. Tôi có thể đi bơi vào cả mùa hè và mùa đông. Thông thường, một tuần tôi sẽ đi bơi hai ngày vào thứ tư và chủ nhật. Tôi thường đi bơi với bạn thân của tôi. Cậu ấy sẽ đợi tôi tan học bà bắt đầu đến bể bơi. Tôi học bơi từ năm tôi 10 tuổi. Bơi lội giúp tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn. Nhờ học bơi từ nhỏ nên tôi khá cao. Tôi rất tự hào vì điều đó. Bơi lội dôi khi cũng giúp tôi quên đi những chuyện không vui. Tôi thường tham gia những cuộc thi bơi lội của câu lạc bộ. Tôi hy vọng lớn lên mình sẽ trở thành một vận động viên bơi chuyên nghiệp.

Đoạn văn mẫu 7

Tiếng Anh 

There are many water sports like surfing, water polo, but I still enjoy swimming the most. I like swimming for many reasons. First and foremost, swimming helps us to save ourselves when we fall into a dangerous situation like drowning. Imagine you are traveling in a coastal city, it would be better if you can swim and enjoy water activities. Second, there are many people with phobia, so learning to swim can alleviate that fear. Third, swimming is a rewarding and popular sport for a long time. Because there are more and more swimming pools in the city, many people come here to swim every day. Also, having a slim body is the dream of many women. In general, swimming offers a lot of benefits.

Tiếng Việt

Có rất nhiều môn thể thao dưới nước như: lướt sóng, bóng nước, nhưng tôi vẫn thích bơi lội nhất. Tôi thích bơi lội bởi rất nhiều lý do. Đầu tiên và trước hết, bơi lội giúp chúng ta tự cứu bản thân khi bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm như đuối nước. Thử tưởng tượng bạn đang đi du lịch tại một thành phố ven biển, sẽ tốt hơn nếu bạn biết bơi và vui chơi những hoạt động dưới nước. Thứ hai, có rất nhiều người mắc chứng sợ nước, thế nên học bơi có thể giảm nhẹ nỗi sợ ấy. Thứ ba, bơi lội là môn thể thao bổ ích và phổ biến từ rất lâu. Bởi vì xuất hiện ngày càng nhiều hồ bơi tại thành phố, nhiều người đến đây bơi mỗi ngày. Ngoài ra, có một cơ thể mảnh mai là mơ ước của bao nhiêu phụ nữ. Nói chung, bơi lội mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích.

Đoạn văn mẫu 8

Tiếng Anh 

Swimming is my favorite sport. When I was 8 years old, my family sent me to swimming lessons near my home. I love to watch the shows about this sport, especially the swimming tournaments. I usually go swimming with my best friend every Saturday. It can be said that swimming has helped us become closer and closer together. In addition, swimming also helps me feel healthier and more at ease. I am really happy about that. I make new friends every time I go swimming. Because I know a lot of different styles of swimming, I often get people to ask for guidance and to teach them. I feel so proud. Swimming will forever be my favorite sport.

Tiếng Việt 

Bơi lội là môn thể thao mà tôi yêu thích nhất. Khi tôi 8 tuổi, tôi đã được gia đình cho đi học bơi ở gần nhà. Tôi rất thích xem những chương trình nói về môn thể thao này, đặc biệt là các giải thi đấu bơi lội. Tôi thường đi bơi với đứa bạn thân vào thứ bảy hàng tuần. Có thể nói, bơi lội đã giúp chúng tôi trở nên thân thiết và gắn bó với nhau nhiều hơn. Ngoài ra, bơi lội còn giúp tôi cảm thấy khỏe khoắn và tinh thần thoải mái hơn. Tôi rất vui về điều đó. Tôi đã quen được thêm nhiều bạn mới mỗi khi đi bơi. Bởi vì tôi biết rất nhiều kiểu bơi khác nhau, vì vậy tôi thường được mọi người nhờ hướng dẫn và chỉ dạy họ. Tôi cảm thấy tự hào lắm. Bơi lội sẽ mãi là môn thể thao yêu thích nhất của tôi.

Đoạn văn mẫu 9

35 mau doan van tieng anh ve mon the thao yeu thich 861 1

Tiếng Anh 

My favorite sport is badminton. It is an individual and team sport. It can last about an hour and a half. It needs at least two players, maybe more. Unlike football, badminton just needs a smaller campus to play, it needs tools like rackets, balls, nets. The two players have to take turns sending the bridge over the network until it hits the ground. Although quite easy, it also takes a lot of practical and flexible skill. In addition, badminton also helps us to be healthy and train our muscles. I love it so much, I often play it on holidays because it makes me feel more at ease after hard study days.

Tiếng Việt 

Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Đó là một môn thể thao cá nhân và đồng đội. Nó có thể kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Nó cần ít nhất hai người chơi, có thể nhiều hơn nữa. Không giống như bóng đá, cầu lông chỉ cần một khuôn viên nhỏ hơn để chơi, nó cần các công cụ như vợt, bóng, lưới. Hai người chơi phải thay phiên nhau gửi cây cầu qua mạng cho đến khi nó rơi xuống đất. Mặc dù khá dễ dàng, nó cũng cần rất nhiều kỹ năng thực tế và linh hoạt. Ngoài ra, cầu lông cũng giúp chúng ta khỏe mạnh và rèn luyện cơ bắp. Tôi rất thích nó, tôi thường chơi nó vào những ngày lễ vì nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn sau những ngày học tập mệt mỏi.

Đoạn văn mẫu 10

Tiếng Anh 

Playing exercise not only improves one health but also reduce stress. I choose to play badminton after a hard studying day. Badminton is a famous sport around the world. It is played by children, adult and even od people as it helps to exercise our muscles. Unlike football, badminton needs a smaller area of place to play. All the 2 players have to do is making the ball pass by a net until it drops on the ground. Although it seems to be easy, it requires lots of practical skill and flexibility. Moreover, being good at badminton, one will be able to play other sport related to small ball such as table tennis. Nowadays, people tend to pay more attention to sports since it brings several physical and psychological benefits especially badminton. Besides, many high schools and universities teach badminton as a physical subject for students. In my opinion, everyone should take up badminton as a regular sports because of its advantages. Sport is necessary in modern society as human are going to be lazy.

Tiếng Việt 

Tập luyện thể thao không những cải thiện sức khoẻ mà còn giảm căng thẳng. Tôi chọn cầu lông sau những ngày học tập mệt mỏi. Cầu lông là môn thể thao nổi tiếng toàn thế giới, nó được chơi bởi cả trẻ em, người lớn và kể cả người cao tuổi. bởi nó giúp rèn luyện cơ bắp. Không như bóng đá, cầu lông chỉ cần một khuôn viên nhỏ hơn để chơi. Hai người chơi phải lần lượt đưa cầu qua lưới cho đến khi cầu rơi xuống đất. Mặc dù khá dễ nhưng cũng cần nhiều kĩ năng thực hành và sự mềm dẻo. hơn nữa, giỏi cầu long chúng ta có thể dễ dàng chơi những trò chơi khác liên quan đến bóng như bóng bàn. Ngày nay người ta chú trọng nhiều đến thể thao hơn vì nó đem lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần đặc biệt là cầu lông. Hơn nữa, nhiều trường học và đại học cũng dạy cầu lông cho học sinh. Theo tôi, mọi người nên chơi cầu lông thường xuyên bởi vì những lợi ích của nó. Thể thao rất cần thiết trong ã hội hiện đại bởi vì con người đang dần trở nên lười biếng hơn.

Đoạn văn mẫu 11

Tiếng Anh 

My favorite sport is badminton, and I think it is a suitable sport for girls like me. I have been playing badminton since I was 12, and it is very good for me to improve my height. It needs at least two players to play, and we have to use rackets to hit a shuttlecock over a net. However, we can always play it in double form with two players each side or in larger teams. Points are counted when we can strike the shuttlecock across the net, and it lands within the opponent’s side of the court. We can also score when our opponent hit the shuttlecock but it does not go over the net or within our side. The scoring one can serve the shuttlecock, and it does not matter if the score is from the server and the receiver. There is one referee who sits on a very high chair right outside of the court and next to the net. He or she is the one who determines whether the shuttlecock touches the net or goes outside of the limit. Each game is played up to 21 points, if both of the players reach to 20 points, then they need to continue until one of them gains a two – point lead, for example 24 – 22. There are three sets in a match, and whoever win out of two sets, he or she wins the whole game. This is a quite simple sport without too many rules, and it does not require an ideal base of strength. Most of my girlfriends choose it as their main subject in Physical Education class, and we can both have fun and improve our health by it.

Tiếng Việt 

Môn thể thao yêu thích nhất của tôi là cầu lông, và tôi nghĩ đây là một môn thích hợp cho những cô gái như tôi. Tôi đã chơi cầu lông kể từ khi 12 tuổi, và nó rất tốt để tôi cải thiện chiều cao của mình. Nó cần ít nhất hai người chơi, và chúng ta phải dùng vợt để đánh trái cầu qua lưới. Tuy nhiên, chúng ta luôn có thể chơi cầu dưới dạng đồng đội kép với hai người chơi mỗi đội hoặc chơi theo nhóm lớn hơn. Điểm được tính khi chúng ta đánh cầu qua được lưới, và nó phải tiếp đất bên trong phần sân của đối thủ. Chúng ta cũng có thể ghi điểm khi đối thủ đánh cầu nhưng nó không bay qua được lưới hoặc không nằm trong sân phía chúng ta. Người vừa ghi điểm sẽ được phát cầu, và việc người phát cầu hay người nhận cầu ghi được điểm là không thành vấn đề. Có một trọng tài ngồi trên một chiếc ghế cao bên ngoài sân đấu và kế bên tấm lưới. Người đó là người quyết định xem trái cầu có chạm lưới hay là có bay ra khỏi giới hạn sân hay không. Mỗi set đấu được tính đến lúc 21 điểm, nếu cả hai người chơi đều chạm mức 20 điểm, họ phải tiếp tục chơi đến khi một trong hai có cách biệt tỉ số là 2 điểm, ví dụ như 24 và 22. Có 3 set đấu trong một trận, và người nào thắng được 2 set thì người đó là người thắng chung cuộc. Đây là một môn thể thao khá đơn giản và không có quá nhiều quy tắc, và nó không yêu cầu một nền tảng thể lực lý tưởng. Hầu hết các bạn nữ trong trường tôi đều chọn môn này trong giờ Giáo dục thể chất, và chúng tôi có thể vừa vui chơi vừa cải thiện sức khỏe của mình cùng một lúc.

Đoạn văn mẫu 12

Tiếng Anh

In the sports I like the most is badminton. Badminton has been taught to play by my father since I was in 1st grade. Up to now, I have been with this sport for 3 years. After each class, I go to the park with my father or friend to play badminton. There are days that are just fun, there are days where we hold competitions, whoever loses will have to buy soft drinks for the other. Doing so makes the session more attractive and exciting. Due to my hard work playing badminton, my health is becoming more and more supple and healthy. I feel this is a very rewarding sport, I will stick with it for longer.

Tiếng Việt

Trong các môn thể thao, em thích nhất là môn cầu lông. Môn cầu lông được bố em dạy cách chơi từ hồi em học lớp 1. Tính đến nay, em đã gắn bó với môn thể thao này được 3 năm. Sau mỗi buổi tan học, em cùng bố hoặc bạn ra công viên để đánh cầu lông. Có những hôm chỉ đánh vui, cũng có những hôm chúng em tổ chức thi đấu, bạn nào thua sẽ phải mua nước giải khát cho người còn lại. Làm như vậy khiến cho buổi đánh thêm phần hấp dẫn và sôi động hơn. Do chăm chỉ chơi cầu lông nên sức khoẻ em ngày càng dẻo dai và khỏe mạnh. Em cảm thấy đây là môn thể thao rất bổ ích, em sẽ gắn bó với nó dài hơn nữa.

Đoạn văn mẫu 13

Tiếng Anh

Everyone has a different sport they love. My favorite sport is badminton. This is a pretty easy sport to play, but to play well you need enough practice. I usually play badminton every morning. Usually I play with my dad. But if he’s busy, I’ll play with my brother. Playing badminton helped me train my fitness and it also helped me get closer to my family members. Playing badminton also helps me to lose fat for a firmer body. Playing badminton also helps you to prevent heart disease effectively. Even though I was not good at playing, I enjoyed it very much. I thought that without badminton I would definitely feel very sad.

Tiếng Việt

Mỗi người có một môn thể thao yêu thích khác nhau. Môn thể thao mà tôi yêu thích nhất đó là môn cầu lông. Đây là môn thể thao khá dễ để chơi nhưng để chơi giỏi thì bạn cần thời gian luyện tập đủ nhiều. Tôi thường chơi cầu lông vào mỗi buổi sáng. Thông thường tôi hay chơi cùng bố tôi. Nhưng nếu ông ấy bận thì tôi sẽ chơi cùng em trai của mình. Chơi cầu lông giúp tôi rèn luyện thể lực của bản thân và nó còn giúp tôi thân thiết hơn với những người thân trong gia đình. Chơi cầu lông còn giúp tôi tiêu hao đi mỡ thừa để có một cơ thể săn chắc hơn. Chơi cầu lông còn giúp bạn phòng tránh bệnh tim một cách hiệu quả. Mặc dù tôi chơi cầu ông không giỏi những tôi rất thích môn thể thao này. Tôi từng nghĩ nếu không có cầu lông chắc chắn tôi sẽ cảm thấy rất buồn.

5/5 - (316)