Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 8 năm 2023 – 2024

✅ Chuyên mục: Lớp 8, Tài Liệu THCS
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 212.57 KB
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 8 Kết nối tri thức

A. TÓM TẮT NỘI DUNG KIẾN THỨC HỌC KỲ I

I. ĐẠI SỐ

1. Đơn thức nhiều biến, đa thức nhiều biến.

2. Các phép tính với đa thức nhiều biến.

Xem thêm: Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 – 2024 (Sách mới)

3. Hằng đẳng thức đáng nhớ.

4. Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử.

5. Định nghĩa và tính chất cơ bản của phân thức đại số.

6. Các quy tắc đổi dấu của phân thức đại số.

7. Các quy tắc: Rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức, cộng, trừ, nhân, chia phân thức.

8. Điều kiện xác định phân thức và giá trị của phân thức.

II. HÌNH HỌC

1. Hình chóp tam giác đều.

2. Hình chóp tứ giác đều.

3. Định lý Pythagore.

4. Định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác (tứ giác lồi, hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông).

B. MỘT SỐ CÂU HỎI, BÀI TẬP THAM KHẢO

I. CÂU HÖI TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng

Câu 1. Kết quả rút gọn biểu thức \left(x^3-8\right):(x-2)-(x+2)(x-2) là:

A. 2 x
B. 2 x+8
C. 2 x^2+2 x
D. -2 x+8

Câu 2. Đa thức 2(x-1)-3 x nhận giá trị bằng 0 khi x nhận giá trị là:

A. -2
B. 2
C. 1
D. -1

Câu 3. Kết quả phép tính (-3 x+2) \cdot(3 x+2) là:

A. 9 x^2-4

B. 9 x^2+4 x+4

C. 4-9 x^2

D. 9 x^2

Câu 4. Giá trị của biểu thức E=3 x+2 x^2+7 tại x=-1 là:

A. 6
B. 2
C. 7
D. 12

Câu 5. Phân tích đa thức 12 x-36-x^2 thành nhân tứ ta được đa thức:

A. -(x+6)^2
B. (-x-6)^2
C. (-x+6)^2
D. -(x-6)^2

Câu 6. Kết quả của phép tính \frac{4 x+1}{7 x^2}-\frac{1-3 x}{7 x^2} là:

A. \frac{1}{7 x}
B. \frac{7 x-2}{7 x^2}
B. \frac{7 x-2}{7 x^2}

D. \frac{1}{x}

Câu 7. Kết quả rút gọn phân thức \frac{x^2-3 x}{9-6 x+x^2} là:

………….

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 8 Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG THCS ………

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN: TOÁN 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Tổng số đo bốn góc của một tứ giác bằng:

A. 900
B. 1800
C. 2700
D. 3600

Câu 2. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là:

A. hình vuông
B. hình chữ nhật
C. hình thang
D. hình thoi

Câu 3. Kết quả của phép tính (x + y)2 – (x – y)2 bằng:

A. 2x2
B. 2y2
C. 4xy
D. 0

Câu 4. Giá trị của biểu thức (x – y)(x2 + xy + y2) khi x = 5, y = 3 bằng:

A. 134
B.114
C. 16
D. 4

Câu 5. Kết quả phép chia (2x4 y3 + 6x3y2 – 10x2y) : ( – 2x2y) là:

A. – x2y2– 3xy + 5
B. x2y2 + 3xy + 5
C. – x2y2– 3xy – 5
D. – 2x2y2– 3xy + 5

Câu 6. Kết quả phân tích đa thức 5x3 – 10x2y + 5xy2 thành nhân tử là :

A. -5x(x + y)2
B. x (5x – y)2
C. 5x ( x – y)2
D. x ( x + 5y)2

Câu 7. Phân tích đa thức 5x2 (3x + y) – 10x ( 3x + y) thành nhân tử được kết quả là:

A. 5x (3x + y)
B. x(3x + y)(x – 2)
C. 5(3x + y)(x – 2)
D. 5x(3x + y)(x – 2)

Câu 8. Tích (x + 2y)( x – 2y) là

A. x2– 2y2
B. x2+ 4y2
C. x2 – 4y2
D. x – 4y

Câu 9. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình:

A. Hình chữ nhật
B. Hình vuông
C. Hình thoi
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 10. Cho hình vẽ. Biết MN // BC, AM = 2cm, BM = 3cm, NC = 4,5cm.

de cuong on tap hoc ki 1 mon toan 8 nam 2023 2024 573

Độ dài đoạn thẳng AN bằng:

A. 3cm
B. 7,5cm
C. 1,5cm
D. 6cm

Câu 11. Cho tam giác ABC như hình vẽ, biết D, E thứ tự là trung điểm của AB, BC.

de cuong on tap hoc ki 1 mon toan 8 nam 2023 2024 573 1

Độ dài đoạn thẳng DE bằng:

A. 1cm
B. 1,5cm
C. 2cm
D. 2,5cm

Hình vẽ sau từ câu 12 đến câu 13

Hình vẽ là biểu đồ về tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của Việt Nam và Singapore từ năm 2016 đến 2019 (đơn vị tỷ USD)

Việt Nam ứng với hình màu xanh

Singapore ứng với hình màu đỏ

de cuong on tap hoc ki 1 mon toan 8 nam 2023 2024 573 2
5/5 - (316)